DPD Eesti AS kampaania reeglid (17.10-31.10.2018)

1. Kampaania kestab 17.10 kl 00:00 – 31.10.2018 kl 23:59.
2. Kampaaniat korraldab DPD Eesti AS (Taevavärava tee 1, 75306 Lehmja küla, Rae vald).
3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
4. Kampaanias osalemine: Kampaanias on võimalik osaleda kampaanialehel https://dpd.creatum.ee. Selleks tuleb kampaanialehel valida omale lähim DPD pakikoht ning e-poodide nimistust see e-pood, mille kinkekaarti soovitakse saada, täita isikuandmete väljad (nimi, e-posti aadress). Üks isik saab kampaanias osaleda terve kampaania vältel, iga päev saab loosimises osaleda ühe korra. Isikuandmed edastatakse kampaania korraldajale. Isikuandmeteks on nimi ja e-posti aadress.
5. Kampaanias ei saa osaleda DPD Eesti AS ja kampaanias osalevate koostööpartneri osaühingu Creatum töötajad.

Kampaania auhinnad:
6. Kampaania auhindadeks on kampaanias osalevate e-poodide kinkekaardid väärtusega 10 eurot/tk. Kokku jagatakse kampaanialehel välja 90 auhinda väärtusega 10 eurot/tk. Lisaks on võimalik osaleda veel 30 e-poe kinkekaardi loosimises väärtusega 10 eurot/tk, osaledes selleks DPD facebooki lehel korraldatavates auhinnamängudes.
7. Kampaaniaperioodil loositakse igal tööpäeval välja iga kampaanias osaleva e-poe üks kinkekaart väärtusega 10 eurot. Kampaania auhinnad loositakse välja igal tööpäeval alates 18.10.2018 kuni 1.11.2018. Auhinna loosib välja DPD Eesti AS kõikide kampaanias osalenute andmete alusel arvuti juhusliku valiku meetodil.
8. Auhinda ei maksta võitjale välja rahas ega asendata muu auhinnaga.
9. Võitjaid teavitatakse võidust e-posti teel hiljemalt loosimisele järgnenud tööpäeval. Võitjate nimed avaldatakse kampaanialehel pickup.dpd.ee, DPD Eesti kodulehel ja DPD Eesti Facebooki kontol. Kui võitjatega ei ole e-posti teel võimalik ühendust saada ja/või kui võitja ei kontakteeru korraldajaga loosimisele järgneva 2 nädala jooksul, jääb kampaania auhind välja andmata.

Vääramatu jõud:
10. Kampaania korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, teavitades sellest viivitamatult kampaanialehel, DPD Eesti kodulehel ja Facebooki konto vahendusel.

Isikuandmed
11. Isikuandmete esitamisega annavad kampaanias osalejad oma nõusoleku nende isikuandmete salvestamiseks ning kasutamiseks kampaania korraldaja poolt käesoleva kampaania raames. Täiendavalt võivad osalejad anda nõusoleku oma andmete kasutamiseks neile DPD-d puudutava info saatmiseks. Osalejal on igal ajal õigus sellise info saamisest loobuda, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile marketing@dpd.ee.
12. Kampaania korraldaja ei edasta kampaanias osaleja isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kampaania koostööpartneritele võidu realiseerimise võimaldamiseks.
13. Kampaania korraldaja avalikustab võitjate nimed kampaanialehel pickup.dpd.ee, DPD Eesti kodulehel ja DPD Eesti Facebooki kontol.
14. Kampaanias osalejal on oma isikuandmete suhtes kõik isikuandmete kaitse seaduses sätestatud õigused, mida osaleja saab kasutada kirjutades marketing@dpd.ee. Kui kampaanias osaleja nõuab oma isikuandmete töötlemise lõpetamist või kustutamist enne auhinna võitja loosimist, kõrvaldatakse osaleja automaatselt auhinna loosimiselt.

Pretensioonid
15. Kõik pretensioonid kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata e-posti aadressil marketing@dpd.ee või aadressil Taevavärava tee 1, 75306 Lehmja küla, Rae vald. Pretensioonidele vastatakse ühe nädala jooksul, pretensioone võetakse vastu kuni 30.11.2018.
16. Kõik kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.

Lisainfo
17. Lisainfo kampaania kohta saab e-posti aadressilt marketing@dpd.ee.