DPD Eesti AS kampaania “Kust pakid tulevad?” reeglid:

 1. Kampaania kestab 14.11 kl 00:00 – 31.12.2016 kl 23:59.
 2. Kampaaniat korraldab DPD Eesti AS (Taevavärava tee 1, 75306 Lehmja küla, Rae vald).
 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 2. Kampaanias osalemine: Kampaanias on võimalik osaleda kampaanialehel pickup.dpd.ee. Selleks tuleb kampaanialehel vastata kolmele küsimusele ning täita isikuandmete väljad (nimi, e-posti aadress ning telefoninumber). Üks isik saab kampaanias osaleda ühe korra. Isikuandmed edastatakse kampaania korraldajale. Isikuandmeteks on nimi, e-posti aadress ja telefoni number.
 3. Kampaanias ei saa osaleda DPD Eesti AS ja kampaanias osalevate koostööpartnerite osaühingu Creatum ja Reisieksperdi Aktsiaseltsi töötajad.
 4. Kampaania eesmärgiks on teavitada, et DPD Eesti AS-il on uus Pickup teenus.
 5. Kampaania auhinnaks on reis Soome.
 6. Kampaania auhinna võitja loositakse välja 6.01.2017. Auhinna loosib välja DPD Eesti AS kõikide kampaanias osalenute andmete alusel arvuti juhusliku valiku meetodil.
 7. Auhinna väärtus on 1500 eurot (sisaldab käibemaksu), mis sisaldab vabalt valitud reisiteenuseid Soome reisimiseks Reisibüroo Reisiekspert (Reisieksperdi Aktsiaselts; Roosikrantsi 8b-5, 10119 Tallinn) tooteportfellist (lennupiletid ja majutuse võimalused). Soome reisi täpse sihtkoha, marsruudi, pikkuse ning reisikaaslased valib kampaania auhinna võitja.
 8. Auhinnareis on ühekordselt realiseeritav ja seda ei ole võimalik jaotada mitmeks erinevaks reisiks. Samuti ei maksta võitjale auhinda välja rahas. Auhinda ei ole võimalik üle anda.
 9. Kui reisi sihtkohast, marsruudist, pikkusest, reisijate arvust või muudest asjaoludest tingituna ületab reisi kogumaksumus 1500 euro piiri, tasub selle lisanduva rahasumma kampaania auhinna võitja. Kui reisi kogumaksumus jääb alla 1500 euro, ei hüvitata sellest puudujäävat summat kampaania auhinna võitjale rahas ega muude teenustena. Auhind ei sisalda reisiraha (sularaha) ning kampaania võitja ja/või tema reisikaaslaste poolt läbi viidud tegevusi, mille osas ei ole kampaania korraldaja või Reisibürooga Reisiekspert eelnevat kirjalikku kokkulepet nende tasumise osas.
 10. Auhinna realiseerimise tingimuseks on kehtiva passi ja/või ID-kaardi olemasolu kampaania auhinna võitjal ja tema reisikaaslastel.
 11. Kui kampaania auhinna võitja on noorem kui 18-aastane, on võidu vormistamisele ning reisile kohustuslik vähemalt ühe täisealise järelvalvaja kaasamine.
 12. Kampaania võit vormistatakse võitja ja korraldaja ning võitja ja Reisibüroo Reisiekspert vaheliste lepingutega.
 13. Võitjat teavitatakse võidust e-posti või telefoni teel hiljemalt loosimisele järgneva tööpäeva jooksul. Võitja nimi avaldatakse kampaanialehel pickup.dpd.ee, DPD Eesti kodulehel ja DPD Eesti Facebooki kontol. Kui võitjaga ei ole e-posti või telefoni teel võimalik ühendust saada ja/või kui võitja ei kontakteeru korraldajaga loosimisele järgneva 2 nädala jooksul, jääb kampaania auhind välja andmata.
 14. Võidu vormistamiseks peab auhinna võitja korraldajaga eelnevalt kokkulepitud ajal tulema isiklikult kohale Reisibüroo Reisiekspert kontorisse (Roosikrantsi 8b,Tallinn). Kaasas peab olema kehtiv isikut tõendav dokument.
 15. Auhinna võitja on kohustatud tulema Reisibüroo Reisiekspert kontorisse võitu vormistama hiljemalt 17.03.2017.
 16. Kampaania auhinnana võidetud reis kehtib kasutamiseks kuni 31.03.2017. See tähendab, et kõige hiljem võib reis alata kuupäeval 31.03.2017.
 17. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.
 18. Kampaania korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, teavitades sellest viivitamatult kampaanialehel, DPD Eesti kodulehel ja Facebooki konto vahendusel.

Vastutus

 1. Korraldaja ja Reisibüroo Reisiekspert ei vastuta reisi ärajäämise eest reisijatest tulenevatel põhjustel, sh kui võitja ei vormista võitu õigeaegselt.
 2. Osaleja mõistab, et Reisibüroo Reisiekspert tooteportfellis olevad reisiteenused on saadaval vaid teatud mahus, kuupäevadel ning tingimustel. Sealhulgas võivad mingid teenused ja/või kuupäevad olla väljamüüdud teistele isikudele. Korraldaja ja Reisibüroo Reisiekspert ei vastuta selle eest, et kampaania auhinna võitja saab reisi realiseerida just talle sobivatel kuupäevadel ja tingimustel. Kampaania korraldaja ja Reisibüroo Reisiekspert märgivad, et mida varem auhinna võitja võidu vormistab, seda suurem on valikuvõimalus Reisibüroo Reisiekspert tooteportfellis.
 3. Kui auhinnareis hilineb või jääb ära Reisibüroost Reisiekspert või korraldajast mitteolenevatel põhjustel, ei hüvita Reisibüroo Reisiekspert ega korraldaja auhinnareisi ega uue reisi vormistamisega seotud kulusid.
 4. Korraldaja ning Reisibüroo Reisiekspert ei ole vastutavad kampaania võitja ja tema reisikaaslaste ohutuse, vigastuste, varguste vms eest reisi ajal.

Isikuandmed

 1. Isikuandmete esitamisega annavad kampaanias osalejad oma nõusoleku nende isikuandmete salvestamiseks ning kasutamiseks kampaania korraldaja poolt käesoleva kampaania raames. Kampaania korraldaja kasutab osaleja isikuandmeid ainult kampaania läbiviimise eesmärgil, s.o info andmiseks kampaania ja võidu kohta ning võidu realiseerimiseks.
 2. Kampaania korraldaja ei edasta kampaanias osaleja isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a Reisibüroole Reisiekspert võidu realiseerimise võimaldamiseks.
 3. Kampaania korraldaja avalikustab võitja nime kampaanialehel pickup.dpd.ee, DPD Eesti kodulehel ja DPD Eesti Facebooki kontol.
 4. Kampaanias osalejal on oma isikuandmete suhtes kõik isikuandmete kaitse seaduses sätestatud õigused, mida osaleja saab kasutada kirjutades marketing@dpd.ee. Kui kampaanias osaleja nõuab oma isikuandmete töötlemise lõpetamist või kustutamist enne auhinna võitja loosimist, kõrvaldatakse osaleja automaatselt auhinna loosimiselt.
 5. Kui kampaanias osaleja on täitnud välja (teinud linnukese) „Soovin edaspidi saada infot DPD teenuste ja kampaaniate kohta“, kasutatakse andmeid: e-posti ja telefoninumbrit edaspidi osalejale DPD-d puudutava info saatmiseks. Osalejal on igal ajal õigus sellise info saamisest loobuda, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile marketing@dpd.ee või järgides saadetud infokirja lõpus toodud juhiseid.

Pretensioonid

 1. Kõik pretensioonid kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata e-posti aadressil marketing@dpd.ee või aadressil Taevavärava tee 1, 75306 Lehmja küla, Rae vald. Pretensioonidele vastatakse ühe nädala jooksul, Pretensioone võetakse vastu kuni 31.03.2017.
 2. Kõik kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.

Lisainfo

 1. Lisainfo kampaania kohta saab e-posti aadressilt marketing@dpd.ee.