DPD Eesti AS kampaania reeglid:

1. Kampaania kestab 23.07 kl 00:00 – 05.08.2018 kl 23:59.
2. Kampaaniat korraldab DPD Eesti AS (Taevavärava tee 1, 75306 Lehmja küla, Rae vald).
3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
4. Kampaanias osalemine: Kampaanias on võimalik osaleda kampaanialehel https://dpd.creatum.ee/. Selleks tuleb kampaanialehel valida omale lähim DPD pakikoht ning e-poodide nimistust need e-poed, kus kampaanias osaleja ostleb või juhul kui eelvalikutes ei ole konkreetset e-poodi ära mainitud, kirjutada tühja lahtrisse vastav e-pood, täita isikuandmete väljad (nimi, e-posti aadress). Üks isik saab kampaanias osaleda mitu korda. Isikuandmed edastatakse kampaania korraldajale. Isikuandmeteks on nimi ja e-posti aadress.
5. Kampaanias ei saa osaleda DPD Eesti AS ja kampaanias osalevate koostööpartneri osaühingu Creatum töötajad.

Kampaania peaauhind:
6. Kampaania peaauhindadeks on 5 paari JBL juhtmeta kõrvaklappe Juhtmeta kõrvaklapid JBL Synchros E40BT.
7. Kampaania peaauhinnad loositakse välja hiljemalt 13.08.2018. Auhinna loosib välja DPD Eesti AS kõikide kampaanias osalenute andmete alusel arvuti juhusliku valiku meetodil.
8. Peaauhinna väärtus on 71,80 eurot (sisaldab käibemaksu). Auhinda ei maksta võitjale välja rahas ega asendata muu auhinnaga.
9. Võitjaid teavitatakse võidust e-posti teel hiljemalt 13.8.2018. Võitjate nimed avaldatakse kampaanialehel dpd.creatum.ee, DPD Eesti kodulehel ja DPD Eesti Facebooki kontol. Kui võitjatega ei ole e-posti teel võimalik ühendust saada ja/või kui võitja ei kontakteeru korraldajaga loosimisele järgneva 2 nädala jooksul, jääb kampaania auhind välja andmata.
10. Peaauhinna võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.

Kampaania lisaauhinnad:
11. Igale kampaanias osalejale, kes vastab küsimusele pakikoha kohta, märgib oma lemmiku e-poe (või e-poed) ja saadab oma nime ja e-posti, saadab korraldaja DPD Pickup võrgustikus paki saatmise sooduskoodi. Sooduskood kehtib paki saatmisel DPD e-teeninduses: https://telli.dpd.ee/. Sooduskoodiga saab DPD Pickup võrgustikus saata pakki tavahinnast 50% soodsamalt kuni 12.08.2018.
12. Kampaania korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, teavitades sellest viivitamatult kampaanialehel, DPD Eesti kodulehel ja Facebooki konto vahendusel.

Isikuandmed
13. Isikuandmete esitamisega annavad kampaanias osalejad oma nõusoleku nende isikuandmete salvestamiseks ning kasutamiseks kampaania korraldaja poolt käesoleva kampaania raames. Täiendavalt võivad osalejad anda nõusoleku oma andmete kasutamiseks neile DPD-d puudutava info saatmiseks. Osalejal on igal ajal õigus sellise info saamisest loobuda, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile marketing@dpd.ee.
14. Kampaania korraldaja ei edasta kampaanias osaleja isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kampaania koostööpartneritele võidu realiseerimise võimaldamiseks.
15. Kampaania korraldaja avalikustab võitjate nimed kampaanialehel dpd.creatum.ee, DPD Eesti kodulehel ja DPD Eesti Facebooki kontol.
16. Kampaanias osalejal on oma isikuandmete suhtes kõik isikuandmete kaitse seaduses sätestatud õigused, mida osaleja saab kasutada kirjutades marketing@dpd.ee. Kui kampaanias osaleja nõuab oma isikuandmete töötlemise lõpetamist või kustutamist enne auhinna võitja loosimist, kõrvaldatakse osaleja automaatselt auhinna loosimiselt.

Pretensioonid
17. Kõik pretensioonid kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata e-posti aadressil marketing@dpd.ee või aadressil Taevavärava tee 1, 75306 Lehmja küla, Rae vald. Pretensioonidele vastatakse ühe nädala jooksul, pretensioone võetakse vastu kuni 30.08.2018.
18. Kõik kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.

Lisainfo
19. Lisainfo kampaania kohta saab e-posti aadressilt marketing@dpd.ee.